Tin tức

Cách sử dụng trầm hương để xông nhà

Cách sử dụng trầm hương để xông nhà

Bột trầm hương để xông nhà – Trầm hương thường được biết dưới hình thức sau : trầm hương khối, trầm hương sánh, trầm hương miếng, tinh dầu trầm hương và trầm hương bột. Trầm hương bột là loại được ...
Kỳ Nam và Trầm Hương

Kỳ Nam và Trầm Hương

Kỳ Nam và Trầm hương là sản phẩm đặc biệt nằm trong lõi của cây Gió. ở Campuchia, cây Gió có tên là Can Krasna (Can, cannada: Trầm, Krasna: sẫm). Có lẽ từ âm ấy mà có tên khoa học ...
Công dụng trầm hương

Công dụng trầm hương

Trầm hương là phần gỗ của cây dó nhiễm dầu. Một số loài dó (tên khoa học Aquilaria), trong quá trình sinh trưởng, do những tác động nào đó, gây ra những “tổn thương/nhiễm bệnh”, lâu ngày cây tích tụ ...
Chat với chúng tôi!