VÒNG CỔ TRẦM NẤU DẦU VÀNG

Loại trầm : nấu dầu trầm
Mô tả : 108 hạt
Xuất xứ : Việt Nam
Tình trạng : còn hàng