• tram huong tai da nang
  • tram huong tai da nang

Với sự chạm khắt khéo léo của những người thợ theo phương pháp thủ công trên nguyên liệu là trầm hương, "Trầm hương Phúc Linh"  đã cho ra các sản phẩm tượng trầm: tượng thờ, tượng chưng bày, tượng để xe oto, mặt dây chuyền...với mẫu mã rất phong phú

Cảnh trầm

Hiển thị:
Phân loại: