Lư Xông Trầm Hương

Lư Xông Trầm Hương hay còn gọi là Lư Đốt Trầm Hương là dụng cụ dùng để Xông đốt các sản phẩm của Trầm Hương thiết kế phù hợp với công năng Xông Đốt các sản phẩm:

  • Lư Xông Trầm dùng Xông Đốt Nụ Trầm
  • Lư Xông Trầm dùng Xông Đốt Bột Trầm
  • Lư Xông Trầm dùng Xông Đốt Khoanh Trầm
  • Lư Xông Trầm dùng Xông Đốt Nhang Trầm Không Tăm

Với mỗi loại Lư Xông Trầm trên đều có nhiều loại vật liệu và mẫu mã phong phú, đa dạng: Lư Đốt Trầm Bằng Gốm, Lư Đốt Trầm Bằng Sứ, Lư Đốt Trầm Bằng Đồng, Lò Xông Trầm Điện…. 

Hiển thị 1–12 trong 31 kết quả