Nụ Trầm Hương CAO CẤP MANGALA

Nụ Trầm Hương CAO CẤP MANGALA được làm 100% Nguyên Liệu Thiên Nhiên từ Bột Trầm Hương, Keo Bời Lời, Tăm Tre, Cam kết không pha trộn với bất kỳ nguyên liệu khác, hóa chất và phụ gia. Nụ Trầm Hương được nắn thành dạng búp có thể dùng thay cho cách đốt trực tiếp Bột Trầm, Giác Trầm hay Trầm Miếng, Sánh Trầm thuận lợi, dễ dùng, tiện dụng và tiết kiệm hơn.

Bột Trầm Hương Nguyên Liệu của sản phẩm Nhang Nụ Cao Cấp MANGALA là nguồn hàng Trầm Núi Tự Nhiên nên mùi thơm thanh ngọt, lưu hương lâu.

Nụ Trầm Cao Cấp MANGALA được phân loại theo Chất Lượng – Giá Cả sản phẩm và được phân biệt qua màu sắc hộp: Hộp Trắng, Hộp Nâu, Hộp Vàng. Trong mỗi loại đều có Viên Nhỏ, Viên Lớn để tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng.

  • Tháp Trầm Hương Cao Cấp MANGALA Hộp Trắng_Viên Nhỏ|Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp.
  • Nụ Trầm Viên Cao Cấp MANGALA Hộp Trắng_Viên Lớn|Nhang Nụ Trầm Hương
  • Nụ Trầm Hương Cao Cấp MANGALA Hộp Nâu_Viên Nhỏ|Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp
  • Nụ Trầm Cao Cấp MANGALA Hộp Nâu_Viên Lớn|Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp
  • Nụ Trầm Hương Cao Cấp MANGALA Hộp Vàng_Viên Nhỏ|Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp
  • Nụ Trầm Cao Cấp MANGALA Hộp Vàng_Viên Lớn|Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp

Các Sản Phẩm của Nụ Trầm Hương Cao Cấp MANGALA đều được Test mẫu tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm của Nhà Nước với các thành phần vô cơ, hữu cơ và được đánh giá đạt chuẩn an toàn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn an toàn sức khỏe TCVN 6994:2001

Hiển thị một kết quả duy nhất