Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH

Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH hay còn gọi là Nhang Khoanh Trầm Hương PHÚC LINH được làm 100% nguyên liệu thiên nhiên từ Bột Trầm Hương và keo bời lời cùng với hỗ trợ kỹ thuật của máy móc để tạo ra loại nhang không có lõi tăm bên trong, xoắn nhiều vòng đáp ứng nhu cầu dâng hương nhiều giờ và liên tục của người dùng.

Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH phân loại theo nhu cầu sử dụng và theo thời gian đốt:

  • Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH loại nhỏ thư giãn 2.5 giờ
  • Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH loại trung 11 giờ
  • Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH loại lớn 18 giờ
  • Nhang Vòng Trầm Hương PHÚC LINH loại đại 72 giờ

Các Sản Phẩm của Nhang Vòng Trầm Hương Phúc Linh đều được Test mẫu tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm của Nhà Nước với các thành phần vô cơ, hữu cơ và được đánh giá đạt chuẩn an toàn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT và quy chuẩn an toàn sức khỏe TCVN 6994:2001

Hiển thị một kết quả duy nhất