Bột Trầm Hương

Bột Trầm Hương PHÚC LINH được xay từ Trầm Hương dạng nguyên liệu sau khi đã làm sạch các Xác Trầm và Giác Trầm ít dầu. Giác Trầm Hương, Trầm Miếng hay Trầm Sánh là hai loại Trầm Đốt được lựa chọn là nguyên liệu để xay thành Bột Trầm.

Bột Trầm PHÚC LINH nguyên chất từ 100% Trầm Hương nguyên liệu, không pha trộn với một loại nguyên liệu khác, phụ gia-hóa chất nào và được phân thành 02 loại:

  • Bột Trầm Hương PHÚC LINH Loại I|Trầm Hương Đốt_Hủ 60gr
  • Bột Trầm Hương PHÚC LINH Loại II|Trầm Hương Đốt_Hủ 60gr

Hiển thị một kết quả duy nhất