Giác Trầm Hương-Trầm Miếng-Trầm Sánh

Trầm Hương Đốt PHÚC LINH là loại Trầm Hương nguyên liệu từ cây Dó đã được tạo Trầm và có hương thơm tự nhiên của Trầm. Cây Dó sau khi được tạo Trầm sẽ hình thành 3 lớp: lớp bên ngoài thường không có Dầu Trầm được gọi là Xác Trầm và thường bỏ đi; lớp thứ hai Dầu Trầm đã được tạo nhưng không nhiều và lớp Dầu không đều được gọi là Giác Trầm; lớp trong cùng là lớp tại chỗ được tác động trực tiếp để tạo thành Trầm, dầu được tạo ra, tập trung tại lớp này và mật độ dầu phân bổ trong lớp này khá đồng đều gọi là Trầm Miếng. Giá trị và hương thơm của Trầm Hương đốt Nguyên liệu đi từ cao đến thấp: Trầm Miếng, Giác Trầm, Xác Trầm.

Trầm Đốt PHÚC LINH hoàn toàn từ nguyên liệu của Trầm Hương, không pha trộn với một loại nguyên liệu khác hoặc bất kỳ loại phụ gia hay hóa chất nào. Chính vì vậy, Trầm Hương Đốt PHÚC LINH có hương thơm tự nhiên của Trầm và được phân thành 3 loại:

  • Giác Trầm Hương PHÚC LINH Loại II|Trầm Hương Đốt_Loại 100gr
  • Giác Trầm PHÚC LINH Loại I|Trầm Hương Đốt_Loại 100gr
  • Trầm Miếng PHÚC LINH|Trầm Hương Đốt_Loại 50gr

Hiển thị một kết quả duy nhất